Jak se stát soudním znalcem?

Podnikání

Přidal hana, dne 11. 10. 2018,  0x


Chtěli byste se stát soudním znalcem v určitém oboru? Nevíte, na koho se obrátit, popřípadě jaké podmínky splnit proto, abyste se této činnosti mohli plně věnovat? V tom případě vám jistě jako dobrý průvodce pomůže tento článek, který vás seznámí s tím, co všechno je třeba udělat proto, aby se z vás stal soudní znalec ve vámi zvoleném oboru.  

Zákonné podmínky musí splnit každý žadatel 

O tom, co je třeba splnit v oblasti soudního znalectví, reflektuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Ve většině případů je ale jmenování samotného soudního znalce v rukách příslušného předsedy krajského soudu, v jehož krajském obvodu má žadatel o status soudního znalce zájem. Další možnou alternativou, jak může být člověk soudním znalcem titulován, je jmenování přímo od ministra spravedlnosti, případně některého z pracovníků ústředního orgánu, různých vědeckých a výzkumných orgánů potažmo vysokých škol. Na paměti ovšem vždy mějte, že ať vás již bude chtít jmenovat kdokoliv, výběr samotných znalců provádí krajský soud a to i v případě kdy je v součinnosti s vědeckými ústavy, vysokými školami a jinými státními institucemi. I jakožto jednotlivec, ovšem máte právo na to, být jmenován znalcem a to tak, že svou žádost budete směřovat přímo danému krajskému soudu v místě svého bydliště. Každý z krajských soudů má navíc ve svých záznamech soupis soudních znalců a také tlumočníků. V tomto případě nezáleží zdaleka na tom, kdo soudního znalce či tlumočníka jmenoval. Na tento zmíněný seznam je tak třeba se dostat v případě, kdy máte zájem o to, stát se soudním znalcem.  

Obecná rovina podmínek k získání statusu soudní znalec 

Jako každý obor činnosti si i soudní znalectví žádá splnění celé řady podmínek, které si zde v krátkosti přiblížíme.  

• Státní občanství ČR či popřípadě jiného členského státu EU ovšem za předpokladu, že prokážete platné potvrzení o přechodném pobytu na našem území, popřípadě se může jednat o příslušníka naprosto jiného státu, který ovšem bude muset předložit potvrzení o trvalém pobytu na našem území.  

• Svéprávnost a to v plném rozsahu je nezbytností proto, abyste mohli požádat o jmenování soudním znalcem. K omezení svéprávnosti tudíž nesmí v žádném případě dojít.  

• Bezúhonnost žadatele, potažmo neodsouzení za jakýkoliv trestný čin či čin nedbalostní, včetně takového činu, který byl spáchán v souvislosti s předchozím výkonem soudního znalectví. 

• Rovněž nesmí být žadatel o soudního znalce v posledních třech letech vyškrtnut ze seznamu znalců, pro porušení jakéhokoliv zákona či povinnosti spojené se soudním znalectvím.  

• Přímý souhlas se jmenováním soudního znalce.  

 

Tyto náležitosti patří do takzvané obecné roviny. Další podmínky budou na žadatele kladeny na základě toho, v jakém oboru se rozhodne svou činnost vykonávat, respektive o jaký obor znalectví má dotyčný zájem.  

Znalosti a zkušenosti jsou základem úspěchu 

Stát se soudním znalcem, není jen tak. K tomu, abyste tuto činnost mohli vykonávat, budete potřebovat rovněž i celou řadu znalosti v oboru a také zkušeností. Musíte rovněž disponovat osobnostními předpoklady, které jsou základem úspěchu každého soudního znalce, v kterémkoli oboru. Důležité je rovněž i splnění podmínek, které kladou důraz na vzdělání žadatelů a rovněž i na jejich praxi v daném oboru. Některé obory soudního znalectví, kupříkladu obor stavebnictví, si kromě vysokoškolského diplomu žádá rovněž i minimálně 10 let praxe v oboru. Velmi dobré je tak v těchto případech disponovat určitými doporučeními, které vám mohou být v případě žádosti o status soudního znalce velmi nápomocné. Poté již vám postačí pouze špetka odvahy a štěstí.  

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.