Jak vést přijímací pohovor

Podnikání

Přidal kulicka, dne 18. 07. 2018,  0x


Jste pověření svou společností k náboru nových zaměstnanců, nebo jste podnikatel a provádíte jej sám? Jak správně vést pracovní pohovor a jak se na něj připravit? Ptáte se na co si dát pozor? Tohle a ještě víc se dočtete právě zde. 

Bez pohovoru se výběr nových zaměstnanců neobejde. Je to významná šance, jak blíže poznat kandidáta, zjistit jeho potenciál a ověřit schopnosti zvládnout práci na dané pozici. Zvolit správného kandidáta je velmi komplexní činnost a ani vést výběrový pohovor není tak snadné, jak by se mohlo zdát.

Nepodceňujte přípravu na pohovor!

Příprava na pohovor

Příprava na pracovní pohovor začíná analýzou dané pracovní pozice a vytvořením profilu, jak by měl ideální pracovník vypadat. Musíte definovat nároky na vzdělání, praxi, dovednosti a schopnosti aj. Zde rovněž získáte první podklad pro vytváření vašich otázek k pohovoru.

Jako další věc byste měli vymezit prostory, kde bude výběrový pohovor probíhat. Vhodná je především reprezentativní, přiměřeně veliká a hlavně klidná místnost. Pohovor samozřejmě může probíhat i v externím prostředí. Naproti tomu výhoda pohovoru ve vlastních prostorách je v úspoře vašeho času a lepšího seznámení uchazeče s prostředím firmy.

Kromě výše zmíněných věcí byste si měli připravit i životopis kandidáta. Ideálně si ho vytištěný vezměte k sobě na pohovor. Důvodů je několik, např. si můžete kontrolovat obsah životopisu nebo si rovnou do něj psát poznámky.

Standardní pohovor tvoří obvykle 4 fáze. Jsou to úvod, seznámení uchazeče se společností, seznámení se s účastníkem, ukončení. Pokud si to nechcete vyloženě psát, alespoň se zamyslete nad tím, co ve které fázi budete dělat, např. jak uchazeče uvítáte, co mu řeknete o vaší společnosti, jak pohovor ukončíte atd.

Sečteno, podrženo před pohovorem připravte:

 • Profil ideálního kandidáta/požadavky na danou pozici
 • Otázky k pohovoru, které si i vytiskněte kvůli poznámek
 • Místnost
 • Vytištěný životopis kandidáta
 • Strukturu pohovoru

Jak začít přijímací pohovor

Stalo se vám už, že někdo přišel a stál, ani se neposadil, zdráhal se vám podat ruku atd.? Možná to byla spíše vaše chyba.

Krátká lekce etiky. Na pohovor se má chodit o 10-15 minut dříve, ruku podává mj. společensky významnější osoba, jakožto host čekáme na vyzvání k usazení atd. Pro vás z toho vyplývají následující úkoly:

 • Očekávejte dřívější příchod
 • Nabízejte ruku k podání
 • Usaďte kandidáta/nabídněte mu židli
 • Nabídněte občerstvení – nečekejte, až se bude dožadovat

Teď si to dáme ještě jednou od začátku a pořádně. Buďte připravení dříve, než je dohodnutý čas. Při příchodu kandidáte jej nechte, ať se představí a ihned nabízejte ruku. Vyzvěte jej, ať se posadí a ukažte mu kam. Ideální rozmístění u stolu pro otevřenou komunikaci není naproti sobě ale přes roh. Pokud skutečně chcete co nejvíce komunikovat, využijte sezení přes roh. Pokud chcete naopak vyvolat nátlak na kandidáta, ideální bude podlouhlý stůl a sedněte si naproti sobě.

Jakmile sedíte, nejděte rovnou na věc. Nejprve můžete např. seznámit uchazeče se strukturou pohovoru a věnovat pár vět obecným věcem (např. otázka jakou měl cestu). Takto svého kandidáta trošku uklidníte a rozpovídáte. Teprve pak jděte dál.

Jak zakončit přijímací pohovor

Zakončení pohovoru je neméně důležité než celý zbytek pohovoru. Proč? Důvodů je celá řada. I nevhodný kandidát by měl odcházet s tím, že samotný pohovor proběhl dobře, chovali jste se k němu slušně a morálně. Nespokojený kandidát rozhodně bude šíři negativní ovace dále. Pravděpodobně se s ním můžete setkat u konkurence a negativní zkušenost z minulosti by spolupráci zrovna neprospěla.

Co by mělo proběhnout/být sděleno na konci pohovoru:

 • Zpětná vazba k výsledku kandidáta
 • Sdělení dalšího průběhu výběru
 • Dozví se výsledek pohovoru hned/do kdy mu ho sdělíte
 • Způsob kontaktu (telefonicky/ e-mailem)
 • Byl-li kandidát přijat, do kdy se musí k výsledku vyjádřit on sám
 • Rozloučení

Otázky na pohovoru

Klasika, na kterou se můžete zeptat:

 • Silné/slabé stránky?
 • Co jej motivuje?
 • Proč odešel ze své současné práce?
 • Platové očekávání?
 • Den nástupu?
 • Co by nikdy nemohl dělat?
 • V čem by se rád zlepšil?

Netradiční otázky

Ano, na první pohled mohou vypadat hloupě, ale mají využití. Mohou posloužit ke zkoumání kreativity a pohotovosti uchazeče, schopnosti se rozhodovat či nalézat řešení atd. Pravděpodobně je příliš často nevyužijete pro obyčejné řadové pozice, ale spíše pro vyšší manažerské. Takovéto otázky jsou třeba:

 • Proč mají kryty na kanalizaci kulatý tvar?
 • Co byste dělal jako tužka v mixéru, který se právě zapnul?
 • Co byste dělal, kdyby spolu zápasili Hulk a Spider-man?
 • Navrhněte evakuační plán pro Prahu.
 • Co byste dělal jako krteček?
 • Navrhněte 20 netradičních způsobů využití tužky.

Na co se rozhodně neptat!

Jsou otázky, jejichž pokládání legislativa zakazuje. Dejte si na ně pozor! Může to být z národnostních, rasových, politických, diskriminačních a jiných důvodů.

Pár příkladů za všechny:

 • Máte/plánujete děti? Kolik?
 • Vaše sexuální orientace?
 • Věříte v Boha? Vyznání?
 • Politická příslušnost?

Nejčastější hodnotitelské chyby při pohovoru

Existují chyby, kterých se při pohovoru mnozí personalisté dopouští. Často nastávají nevědomky. Dejte si na ně pozor, mohou významně zkreslit průběh výběru a přitom si je ani neuvědomíte. Tady je výčet 10 nejčastějších hodnotitelských chyb, na které byste si rozhodně měli dát pozor:

 • Středová tendence hodnocení
 • První dojem
 • Promítání sebe sama
 • sympatie/antipatie
 • Přílišná shovívavost nebo naopak přílišná přísnost
 • Haló a horn efekt. Jedná se o situaci, kdy jedna dobrá nebo špatná vlastnost ovlivní vnímání celku.
 • Přihlížení k sociálnímu postavení apod.
 • Různorodé měřítko pro jednotlivé kandidáty

Nejčastější chyby na straně kandidátů

K úspěšnému vedení pohovoru může pomoci uvědomění si nejčastějších chyb kandidátů. Mohou se vás snažit přechytračit, lhát vám, nepřipraví se, neví, kam se hlásí atd. Pokud je prokouknete, můžete získat čistší obraz vašeho kandidáta, a tak zkvalitnit svůj výběr.

Tady je seznam 10 nejčastějších chyb kandidátů:

 • Nepřipraví se na pohovor
 • Lžou
 • Neví, o jakou pozici mají zájem
 • Nezjistí si nic o vaší společnosti
 • Nepamatují si, na jakou pozici se hlásí
 • Nevyčlení si dostatek času na pohovor
 • Nevhodně se obléknou
 • Neprofesionální vystupování
 • Neznají svou cenu
 • Vědomě přikrášlují informace

Na konec

Jakmile ukončíte pohovor, napište si pár poznámek, svých čerstvých pocitů, rychle si poznačte všechny důležité myšlenky, než je zapomenete.

Zvláště pokud vám kandidát neposlal svou fotku a za den vám jich přišlo více, udělejte si i nějakou značku, se kterou si kandidáta vybavíte. Může to být v duchu – ten s obřím knírem. Asi to vyzní vtipně, ale pomůže vám to si i po týdnu vybavit tvář a blíže si vzpomenout, jak daný pohovor probíhal.

Přejeme vám, aby vámi vedené pohovory probíhaly v pořádku a vybrali jste toho nejlepšího kandidáta. Máte-li už nějaké pohovory za sebou, jakou nejzvláštnější otázku jste dostali?
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.