Jak vymyslet název firmy?

Podnikání

Přidal hana, dne 14. 07. 2018,  0x


Co se vůbec skrývá v názvu firmy? A jak může název firmy rozhodnout o tom, zda bude naše podnikání úspěšné či nikoliv? Odpověď na tyto otázky je velmi prostá. Název firmy totiž může ještě před samotným zahájením činnosti o našem podnikání leccos prozradit. Název totiž může značit nejen hodnotu daného produktu či služby, kterou nabízíme, nýbrž i jedinečnost daného sortimentu, který chceme nabídnout světu. Někteří odborníci tvrdí, že nejlepší název pro firmu je ten, který je abstraktní a zákazník si tak vytváří svou představu o dané firmě sám a jiní se zase domnívají, že by měl být název především informativní a to z toho důvodu, aby zákazník ihned věděl, jaký je smysl podnikání dané společnosti. Ať tak či onak, je název pro společnost velmi důležitý a tak je třeba mu věnovat i patřičnou pozornost.  

Chcete proniknout na světové trhy či máte v plánu oslovit pouze tuzemské zákazníky? 

Pokud máte v plánu oslovit nejen zákazníky v české kotlině, ale vaše ambice sahají až daleko za naše hranice, rozhodně budete nuceni vymyslet pro svou firmu anglicky znějící název. To samé uděláte i v případě, budete-li chtít u našich zákazníků vypadat laicky řečeno, světově. U tohoto názvu je ovšem důležité, aby byl dobře čitelný a aby se zákazníci nebáli jeho výslovnosti. Pokud totiž zákazník neví, jak se anglický název dobře čte, mnohdy o něm raději mlčí a to proto, aby předešel nechtěnému faux pas. Pokud se ovšem bude firma výhradně snažit o to, aby oslovila zejména zákazníky v českém prostředí, budou pro ni prioritní česká slova a to bez ohledu na jakoukoliv diakritiku.  

Pozor na ochranné známky u výběru názvu firmy 

V současné době má téměř každé již existující slovo v jazyce svou ochrannou známku. Pokuty za to, že využijete název jiné firmy ve svůj prospěch, nejsou rozhodně ničím příjemným. Proto je dobré umět si hrát s angličtinou a za pomoci různých přípon a předpon tak vymyslet název, který bude souviset s vaším podnikáním a zároveň nebude porušovat zákon. Pomoci vám v tomto případě může například webová stránka Naminum. Spousta věhlasných značek se skládá právě z těchto slov a jsou tím pádem velmi dobře zapamatovatelná a lidem se skvěle dostávají do povědomí. Ovšem v případě, kdy bude vytvořený název příliš dlouhý či složitý, může to v očích veřejnosti vyvolat pocit, že smýšlení firmy a její výrobky či nabízené služby jsou příliš složité, což ve skutečnosti nemusí být pravda.  

Zkratky, akronymy či lokální význam názvu firmy 

Chcete svou firmu pojmenovat podle jmen jejich zakladatelů? Zkuste sestavit zkratky, které se budou vázat k počátečním písmenům těchto jmen a nebo si vyberte jinou asociaci, podle které chcete, aby se vaše společnost jmenovala. S takzvanými akronymy se zachází naprosto stejně, jako se samotnými slovy. Ve většině případů se ale názvy firem skládají z různě složených anglických slovíček. V opozici akronymum stojí zkratky, které se ve většině případů hláskují a také se píší velkými písmeny. Pokud naopak máte potřebu, aby se váš firemní název vztahoval k lokalitě, ze které výrobek či služba pochází, můžete ho rovněž do názvu firmy zakomponovat.  

Kritéria, která musí dobrý název firmy jednoznačně splňovat 

Pokud se vám povede vybrat název, který se vám zamlouvá a domníváte se, že by mohl být reálně použitelný, je to důvod k oslavě. Než tak ale učiníte, zkuste si odpovědět ještě na pár doplňujících otázek, vztahujících se k vašemu názvu. A sice, je váš název dobře zapamatovatelný? Pokud z názvu nečiší originalita a zdá se být příliš „ujetým“ či špatně vyslovitelným, dejte od něj ruce pryč. Název, který si lidé nebudou pamatovat či ho nebudou moci ani vyslovit, není dobrým názvem. Je odlišný od názvů konkurence? Pokud již sami víte, že kdysi dávno podobný název někdo používal a vryl se vám do paměti, nekopírujte ho. Chcete být přece originálem, nikoliv jen marnotratnou kopií jiného podniku. Vyvolává ve vás chtěné asociace? U názvů je často velmi dobré, aby v lidech vyvolal chtěnou asociaci, třeba na pokrm či na lahodnou kávu. Je volná doména? V dnešní době, kdy je internet středobodem vesmíru, je nezbytně nutné, aby měl váš název volnou internetovou doménu. Český vyhledávač CZ. NIC či světový LeanDomainSearc vám v tomto ohledu jistě přijde vhod. A poslední věc, na kterou byste neměli u svého názvu zapomínat je ta, jak vůbec bude váš název vypadat na reklamních produktech, které budete nabízet. A také jak bude znít v případě, kdy poběží vaše reklama na televizní obrazovce či ji bude moderátor prezentovat v rádiu? Pokud vám přijde, že je v tomto ohledu vše v pořádku, je načase vstoupit s kůží na trh a vybudovat si silnou firemní základnu opírající se o dobré jméno firmy.  

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.