Jak založit autodopravu na živnost?

Podnikání

Přidal hana, dne 15. 10. 2018,  0x


Máte v plánu začít podnikat ve velmi rozšířeném a oblíbeném oboru, kterým je autodoprava? Nevíte ale, jaké podmínky budete muset před zahájením své podnikatelské činnosti splnit, abyste v tomto oboru mohli začít vydělávat? V tom případě vám jistě tento článek poslouží jako návod k tomu, jak ve skutečnosti založit autodopravu na živnost. Až na menší výjimky se totiž nejedná o zdaleka nic složitého.  

Základem vašeho podnikání bude koncesní listina 

Živnostenský zákon ukládá všem žadatelům o provozování autodopravy povinnost získat koncesní listinu, která vás bude k provozování dané živnosti opravňovat. Každý místně příslušný živnostenský úřad vám tuto listinu bez otálení na vaši žádost vydá. Kromě jiného, pokud budete žádat o provozování vyloženě jen nákladní autodopravy do 3,5 tuny, nebude po vás živnostenský úřad vyžadovat žádná jiná zvláštní povolení ani doklady. Vesměs se v oblasti zákona o silniční a motorové dopravě rozlišují celkem čtyři základní skupiny předmětu podnikání v autodopravě a těmi jsou: 


• Nákladní vozidla nad 3,5 tuny, která jsou určená k přepravě věcí či zvířat 

• Nákladní vozidla nepřesahující 3,5, která jsou určená k přepravě věcí či zvířat 

• Osobní vozidla, která jsou určena pro přepravu osob čítající více jak 9 lidí včetně řidiče 

• Osobní vozidla, která jsou určena pro přepravu osob čítající maximálně 9 lidí včetně řidiče 


Živnostenský zákon si vyžaduje odbornou způsobilost při žádosti o koncesovanou listinu pro autodopravu k nákladním vozidlům o hmotnosti přesahující 3,5 tuny, která jsou určena k přepravě lidí či zvířat a také k osobním vozidlům, která jsou určena pro přepravu více jak 9 lidí včetně řidiče. V případě, kdy se rozhodnete začít podnikat v taxislužbě, budete muset zažádat o koncesní listinu pro osobní dopravu, která přepravuje maximálně 9 osob včetně řidiče. Oprávnění pro provoz taxislužby vám bude vydáno na 5 let. Živnostenský úřad po vás ovšem bude chtít další živnostenské oprávnění v případě, rozhodnete-li se podnikat v dopravě s nebezpečným odpadem.  

Právo na provozovávání živnosti máte na základě koncesované listiny ode dne, kdy vaše koncesovaná živnost nabyla právní moci a byla vám tedy vydána takzvaná koncesní listina. O tu si požádáte u místně příslušného živnostenského úřadu, který se váže k místu vašeho trvalého bydliště. Připravte si s sebou hotovost ve výši 2.000 Kč, kterou budete muset úřadu uhradit, jakožto poplatek za vydání koncesní listiny. Pokud navíc nedisponujete potřebným finančním kapitálem pro kvalitní rozjezd vašeho podnikání v autodopravě, můžete klasicky požádat v bance o podnikatelský úvěr a začátky svého podnikání financovat například i za pomoci leasingu.  

OSVČ či raději obchodní společnost? 

Pokud máte zájem o podnikání v tomto oboru, jistě se budete zamýšlet nad tím, zda pro vás bude výhodnější podnikat v autodopravě jako OSVČ či si raději v tomto oboru založíte obchodní společnost. Výběr je zcela a jen na vás, ovšem o něco výhodnější formou podnikání v autodopravě je založení si právě obchodní firmy společnosti. Pro tuto oblast činnosti se nejvíce využívá forma založení společnosti s ručením omezeným. Oproti podnikání na základě živnosti tak nebudete muset ručit celým svým majetkem, ale pouze do výše nesplaceného vkladu do vaší společnosti, dále jste zaměstnancem ve vlastní společnosti a pobíráte tak mzdu, ze které odvádíte pouze sociální a zdravotní pojištění, tudíž nemusíte nic odvádět z celkového měsíčního příjmu vaší firmy a rovněž se vaše firma může stát i předmětem dědictví, což oceníte zejména v případě, kdy bude společnost dobře prosperovat.  Konečný verdikt je ale ovšem pouze a jen na vás samotných.  

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.