Jak získat elektronický podpis?

Podnikání

Přidal hana, dne 24. 09. 2018,  0x


Elektronický podpis a s ním související možnost komunikovat s danými úřady pomocí e-mailu či datové schránky valná většina lidí vítá. Ta druhá si raději kupříkladu každý rok vystojí několik hodin ve frontě při podávání daňového přiznání a o tom, zřídit si elektronický podpis v podstatě vůbec neuvažuje. Ať tak či onak, jedno je jisté, a sice že elektronický podpis vás opravňuje vyřizovat vše podstatné elektronicky, bez toho aniž byste museli hodiny čekat ve frontě s papírovým dokumentem, který chcete příslušné správě podat. Pokud se ovšem rozhodnete podnikat, rozhodně se bez elektronického podpisu neobejdete. Komunikaci totiž preferuje nejen Okresní správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny nýbrž i Finanční úřady. V některých případech je dokonce povinností jisté formuláře zasílat výhradně elektronicky. S jeho pomocí můžete podat elektronicky jakoukoliv žádost, stížnost či určité odvolání, u kterého se předpokládá ověření vaší totožnosti. Elektronický podpis jsou navíc oprávněni využívat naprosto všichni občané, úřady i firmy. Jak tedy získat elektronický podpis a kde o něj zažádat? Možnosti jsou rovnou tři a záleží pouze na vás, kterou z daných možností si zvolíte.  

Elektronický podpis pro vaši snadnou identifikaci s úřady 

Elektronický podpis vás opravňuje jednat s úřady například i v momentě, kdy se nacházíte mimo Českou republiku. S elektronickým podpisem již nebudete muset navštěvovat potřebné úřady a tím pádem vám odpadně spousta starostí navíc. Cestu na úřad totiž budete muset absolvovat pouze a jen jednou, a sice tehdy, budete-li o elektronický podpis žádat. Instituce si totiž musí fyzicky ověřit vaši totožnost a správnost údajů pro vydání daného podpisu. Posléze již vše vyřídíte elektronickou formou. Elektronický podpis je navíc výhodný i pro ty, kteří si nechtějí zřizovat datovou schránku. Pokud se totiž rozhodnete formulář zaslat e-mailem či datovou schránou, obě varianty budou mít naprosto stejnou platnost jako v případě, kdy byste s daným formulářem absolvovali cestu na úřad.  

Kde elektronický podpis využijete? 


• Při podání žádostí o sociální dávky 

• Při elektronické komunikaci se státní správou, zdravotní pojišťovnou, OSSZ a jinými institucemi 

• Při podávání žádostí o dotace z fondů EU 

• Při podepisování různých faktur 

• V případě OSVČ při podání přehledu o příjmech a výdajích 

 

Kde o elektronický podpis zažádat? 

Jak již bylo řečeno, možnosti jak o elektronický podpis zažádat jsou všeho všudy tři. Tou první a asi nejžádanější variantou je návštěva České pošty respektive jejího specifického oddělení s názvem Czech Point, které v současné době naleznete na každé poště. Další možností, jak si elektronický podpis pořídit, je oslovit společnost s názvem Eldentity, jejíž postup vyřízení žádostí naleznete na jejich webových stránkách. Společnost velmi laicky popisuje, jak celé vyřízení žádosti o elektronický podpis probíhá a co vše vás bude během řízení čekat. Samozřejmě i v tomto případě budete vyzváni k tomu, abyste navštívili jednu ze tří poboček této společnosti, které sídlí v Praze, mobilní registrační místo společnosti ovšem můžete navštívit i v jiném městě. Služba je ovšem vždy placená. Jednou z nejstarších existujících společností je ovšem společnost První certifikační autorita, tato společnost má zastoupení v každém kraji, tudíž vaše návštěva bude směřovat do města, ve kterém žijete. Vše ovšem probíhá rovněž za pomoci internetu, přičemž vás v první řadě čeká registrace a později získáte příslušná data, která vás povedou ke zřízení elektronického podpisu. V každém případě se zdárného vyřízení dočkáte u kteréhokoliv z těchto tří institucí.  

• Česká pošta 

Česká pošta byla dříve nejvíce navštěvovanou institucí, u které se dal mnohdy zřídit elektronický podpis o poznání levněji než u společnosti Eldentity či společnosti První certifikační autorita. To ovšem s nástupem zvyšování cen u České pošty již tak úplně neplatí a lidé tuto možnost využívají stále hojně především díky tomu, že je tato instituce na dosah naprosto všem fyzickým osobám i jiným institucím, které mají zájem o zřízení elektronického podpisu. Cena služby na jeden rok se ovšem stále pohybuje ve zdravém cenovém rozpětí. Rovněž si zde lidé cení i rychlosti vyřízení elektronického podpisu, který je možné získat během zhruba pěti minut a to takřka za 400 Kč se splatností jednoho roku. K automatické obnově certifikátu ovšem v žádném případě po uplynutí jednoho roku nedochází.  

• Eldentity 

Společnost Eldentity nabízí možnost získání elektronického podpisu za pomoci internetu. Na svých stránkách vám představí veškeré potřebné informace, které vás k toužebnému elektronickému podpisu dovedou. V případě, kdy vám bude něco nejasné, je možné se obrátit i na operátora, který vám se vším pomůže. V případě, kdy se rozhodnete pro tuto instituci, bude vám po vyplnění potřebných údajů zaslána zálohová faktura a návrh smlouvy. Po vašem souhlasu a zaplacení budete rovněž vyzvání k osobní návštěvě na jedné z poboček. Cena certifikátu se pohybuje v rozmezí 500 Kč.  

• První certifikační autorita 

Služebně nejstarší společnost nabízející možnost získání z právního hlediska kvalifikovaného certifikátu, je První certifikační autorita. V tomto případě je rovněž nutná registrace pomocí internetu. Vybrat si můžete elektronický podpis Standard či Comfort, jehož součástí je i USB a čipová karta. K vyplnění žádostí vám může pomoci i chytrá aplikace na stránkách této instituce. Tato společnost má zastoupení ve všech krajích a cena elektronického podpisu se pohybuje rovněž kolem 500 Kč.  

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.