Jak získat potravinářský průkaz

Podnikání

Přidal simcasimca, dne 13. 08. 2018,  0x


Největší zájem o brigády je během léta. Studenti mají prázdniny a mnozí z nich si chtějí přivydělat, aby si léto užili, jak se patří a sluší. Spousta studentů zamíří do oborů, kde se pracuje s potravinami. Jelikož při této práci jde méně či více i o lidské zdraví (nejen o jejich žaludky) a zaměstnavatel musí vyžadovat tzv. potravinářský průkaz.

Na brigádníky v létě narazíte téměř všude. V obchodech a supermarketech doplňují zboží, za pultu krámků prodávají lahůdky a ve fast foodech je najdete po celý rok. Nejedná se o složitou práci, která by kromě šikovných rukou a chuti k práci vyžadovala speciální vzdělání. Proto ji velmi často vykonávají studenti.  

Práce s jídlem a pitím ale vyžaduje dodržení pravidel. Proto každý, kdo pracuje s jídlem, musí mít potvrzení od lékaře, že je k takové činnosti způsobily. Už od dob minulých se označuje jako potravinářský průkaz (zdravotnický průkaz). 

Kde všude je požadován potravinářský průkaz? 

  • provozování stravovacích služeb
  • výroba potravin
  • uvádění potravin do oběhu
  • výroba kosmetických prostředků
  • provozování úpraven vod
  • holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry
  • kosmetické, masérské, regenerační či rekondiční služby
  • a další

Co je potravinářský průkaz

Potravinářský průkaz je popsán v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Jedná se o zkrácený název, správně bychom měli psát a hovořit o Zdravotním průkazu pracovníka v potravinářství. Průkaz potvrzuje zdravotní způsobilost k práci s potravinami a vystavit jej smí pouze lékař na základě vyšetření. Kompletní seznam činností, u nichž je potravinářský průkaz požadován, je uveden v tomto zákoně.

Potravinářský průkaz smí vystavit pouze lékař

Kvůli průkazu nemusíte navštěvovat žádného specialistu. Potravinářský průkaz vám vystaví váš obvodní lékař. Než vám dá razítko, musí provést vyšetření a vzorky odeslat do laboratoře. Průkaz může lékař vystavit pouze v případě dobrých výsledků vyšetření (jste zdraví a netrpíte žádnou infekční nemocí). Platnost průkazu mít být nejpozději ode dne zahájení činnosti.

Vystavení průkazu je bráno jako nadstandardní úkon. Pojišťovna jej nehradí a výše poplatku závisí na lékaři. Obvykle se cena pohybuje kolem 200 až 400 korun. Lékař přitom může vystavit průkaz na dobou určitou či neurčitou. Brigádníkům se většinou vystavuje potravinářský průkaz pouze na dobu vykonávané brigády. Výhodou je, že není vázán na konkrétní činnost nebo společnost. Můžete jej tedy využívat na různých brigádách až do skončení jeho platnosti. 

V případě, že vás postihne průjmové nebo jiné epidemiologické vyšetření, byste měli vždy navštívit lékaře. Ten by vás měl znovu vyšetřit a potvrdit, že jste stále zdravotní způsobilý. Jinak se vystavujete riziku, že nemoc přenesete na další osoby. 

Za neexistující nebo neplatný průkaz hrozí finanční pokuta

Pokud by pracovník průkaz neměl nebo by předložil průkaz s prošlou platností, hrozí mu pokuta od potravinářské inspekce až do výše 1000 Kč. Postih hrozí i zaměstnavateli, který zaměstnance či brigádníka zaměstnání bez platného potravinářského průkazu. Náhodné kontroly smí provádět pouze hygienická kontrola. To znamená, že potravinářský průkaz u sebe musíte mít vždy při výkonu činnosti.

Hygienická kontrola však může požadovat více než jen předložení průkazu. Může vás také vyzkoušet z teoretických znalostí o hygieně a práci s potravinami. Ta by totiž měl každý pracovník s potravinami znát také. Odpovídající znalosti by měl poskytnout zaměstnavatel v rámci školení. Více se o povinnostech držitele potravinářského průkazu dočtete ve vyhlášce č. 400/2009 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. 
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.