Pracovní kapitál - výpočet

Podnikání

Přidal panchytry, dne 29. 11. 2018,  0x


Zaslechli jste pojem pracovní kapitál a nemáte ani páru, co si pod tím představit? Čtěte dál a dozvíte se o pracovním kapitálu vše, co potřebujete vědět. Navíc vás jistě příjemně pobaví například to, že zkratka anglického označení je WC.  


Pracovní kapitál je doslovný překlad anglického výrazu Working Capital, z něhož pochází v úvodu zmíněná pro nás Čechy vtipná zkratka WC. Zjednodušeně řečeno pracovní kapitál zahrnuje aktivní položky hotovostního cyklu, což jsou zásoby, pohledávky a finanční majetek. Seznam aktivní položek je uveden na straně aktiv v rozvaze. Výklad pracovního kapitálu a způsob výpočtu se liší v jednotlivých zemích.

Pracovní kapitál - o co se jedná

Jedná se část provozního kapitálu, která neustále obíhá firmou a “pracuje”. Výše pracovního kapitálu by měla být taková, aby odpovídala požadavkům hospodárnému provozu firmy. Tím se myslí například zásoby surovin, materiálu, pohledávek a hotovosti.


Špatný je nejen nedostatek pracovního kapitálu, ale také jeho nadbytek. Ten totiž zvyšuje celkové náklady firmy. Důležité je optimalizovat pracovní kapitál tak, aby ho bylo akorát. Správný objem se ale určuje obtížně a závisí třeba na typu podnikání. Například výrobní podnik potřebuje větší pracovní kapitál než firma poskytující služby.

Jak se počítá pracovní kapitál

Pro výpočet pracovního kapitálu se používá poměrně jednoduchý vzorec. V rozvaze se sečtou položky zásob (inventory), pohledávky a finanční majetek. Rozvaha přitom obsahuje dvě části - aktiva, která představuje majetek, a pasiva, což je kapitál. Pod aktivy najdeme vedle dlouhodobého majetku oběžná aktiva, což jsou právě zásoby, pohledávky a finanční majetek. Pasiva tvoří vlastní kapitál, cizí zdroje (dluhy) a krátkodobé závazky z obchodního styku.

Co je to čistý pracovní kapitál

Vedle pracovního kapitálu se pracuje také s termínem čistý pracovní kapitál, což jsou oběžná aktiva bez krátkodobých závazků (v rozvaze se jedná o finanční majetek). Anglický termín zní Net Working Capital a používá se zkratka NWC. Čistý pracovní kapitál se vypočítá sečtením zásob a pohledávek.


Výpočet čistého pracovního kapitálu = Pracovní kapitál - Krátkodobé závazky = (Zásoby (Inventory) + pohledávky + Finanční majetek) - Krátkodobé závazky


K čemu je čistý pracovní kapitál dobrý? Výpočet ukazuje, kolik provozních prostředku zůstane firmě k dispozici, pokud zaplatí všechny stávající krátkodobé závazky. Ideální je, pokud se nachází v plusových hodnotách, nemusí však být nijak vysoký. Pokud je výsledná hodnota nulová nebo dokonce minusová, firma nemá dostatek prostředků na uhrazení faktur za dodané zboží či služby.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.