Silniční daň - o co se jedná, zákon, výpočet i přiznání k dani

Podnikání

Přidal panchytry, dne 11. 11. 2018,  0x


Mezi lidmi nejsou daně nejsou nikterak oblíbené. Platíme je, protože musíme, nikoliv protože chceme. Daně nám snižují naše výdělky, proto je nemáme rádi. Na druhou stranu mají smysl. Mezi takové daně patří silniční daň. Ta se týká pouze podnikajících osob, které vozy používají k výdělečné činnosti. Pojďme se na ni podívat blíže. 


Silniční daň jsou povinni platit podnikatelé a firmy, které vozidlo nebo vozidla využívají k výdělečné činnosti. Výše silniční daně se odvíjí od různých kritérií. Spočítat si ji můžete sami, stačí využít online kalkulačku silniční daně. Nejste-li si jisti, jak silniční daň funguje a týká se vás, nechte si detaily vysvětlit od svého daňového poradce.


Silniční daň je definována příslušným zákonem č. 16/1993 Sb., o silniční dani, který určuje, koho se daň týká, kdo ji tedy musí platit, jaké jsou práva a povinnosti poplatníka, v jakém termínu ji musí platit atd.


Na která vozidla se vztahuje silniční daň v ČR:

 • silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 t Od placení silniční daně jsou osvobozena vozidla (majitele jsou povinni podávat daňové přiznání i přesto, že výsledná daň je 0): 
 • vozy do hmotnosti 12 t jezdící na alternativní ekologické pohonné hmoty (LPG, CNG, hybridní pohonné hmoty, elektřina)
 • zametací vozidla, značkovače silnic, vozidla správců komunikací
 • hasičské vozy, vozy civilní obrany, bezpečnostních sborů, obecní policie a zdravotních služeb, horské záchranné služby - musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a výstražným světlem modré barvy (vše musí být uvedeno v technickém průkazu vozidla)
 • vozidla diplomatických sborů a konzulárních úřadů
 • vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla - nemají čtyři kola
 • vozidla sloužící k linkové a vnitrostátní dopravě a přepravě lidí
 • vozidla sloužící jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba - nesmí být používány k podnikání


Zákon č.16/1993 Sb., § 2 Předmět daně:

(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

    a) registrovaná v České republice,

    b) provozovaná v České republice a

    c) používaná

        1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně             prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti             nejsou předmětem daně z příjmů, nebo

        2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze         kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

(2) Pro účely daně silniční

    a) je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně         prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,

    b) se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou         předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně         prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.

(3) Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

(4) Předmětem daně nejsou

    a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i         zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle         zvláštního právního předpisu,

        b   ) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Silniční daň - kdo ji platí

Povinnost platit silniční daň se týká každé podnikající fyzické a právnické osobě, která používá motorové vozidlo k výdělečné činnosti. K placení silniční daně je nutné se zaregistrovat a to nejpozději ve lhůtě nejbližší splatnosti zálohy na silniční daň.


Ve většině případu je poplatník daně provozovatel vozidlo zapsaný ve technickém průkazu vozidla. Pokud toto auto půjčí jiné osobě, která je rovněž bude využívat k podnikání, povinnost platit daň zůstává.


Poplatníkem daně může být rovněž zaměstnavatel, který umožňuje zaměstnancům využívat vlastní auto ke služebním účelům (cestovní cesty) a vyplácí jim cestovní náhrady. Zaměstnavatel platí daň za toto vozidlo i přesto, že není zapsán v technickém průkazu.

Silniční daň - sazby pro osobní i nákladní vozidla

Výše silniční daně se vypočítává různě u osobních a nákladních vozů. U osobních vozidel je rozhodující objem motoru v cm3 a u nákladních vozidel se daň odvíjí od počtu náprav a součtu největších povolených rychlostí na nápravy uvedených v tunách.


Roční sazba daně u osobních aut:

Objem motoru v cm3 Daň
do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3

1800 Kč

nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč


Roční sazba daně u nákladních aut:

Počet náprav Hmotnost Daň

do 1 tuny 1800 Kč

nad 1 t do 2 t 2700 Kč

nad 2 t do 3,5 t 3900  Kč

nad 3,5 t do 5 t 5400  Kč

nad 5 t do 6,5 t 6900 Kč

nad 6,5 t do 8 t 8400 Kč

nad 8 t 9600 Kč
2 nápravy do 1 tuny 1800 Kč

nad 1 t do 2 t

2400 Kč

nad 2 t do 3,5 t 3600 Kč

nad 3,5 t do 5 t 4800 Kč

nad 5 t do 6,5 t 6000 Kč

nad 6,5 t do 8 t 7200 Kč

nad 8 t do 9,5 t 8400 Kč

nad 9,5 t do 11 t 9600 Kč

nad 11 t do 12 t 10 800 Kč

nad 12 t do 13 t 12 600 Kč

nad 13 t do 14 t 14 700 Kč

nad 14 t do 15 t 16 500 Kč

nad 15 t do 18 t 23 700 Kč

nad 18 t do 21 t 29 100 Kč

nad 21 t do 24 t 35 100 Kč

nad 24 t do 27 t 40 500 Kč

nad 27 t 46 200 Kč
3 nápravy do 1 tuny 1800 Kč

nad 1 t do 3,5 t 2400 Kč

nad 3,5 t do 6 t 3600 Kč

nad 6 t do 8,5 t 6000 Kč

nad 8,5 t do 11 t 7200 Kč

nad 11 t do 13 t 8400 Kč

nad 13 t do 15 t 10 500 Kč

nad 15 t do 17 t 13 200 Kč

nad 17 t do 19 t 15 900 Kč

nad 19 t do 21 t 17 400 Kč

nad 21 t do 23 t 21 300 Kč

nad 23 t do 26 t 27 300 Kč

nad 26 t do 31 t 36 600 Kč

nad 31 t do 36 t 43 500 Kč

nad 36 t 50 400 Kč
4 nápravy a více náprav do 18 tun 8400 Kč

nad 18 t do 21 t 10 500 Kč

nad 21 t do 23 t 14 100 Kč

nad 23 t do 25 t 17 700 Kč

nad 25 t do 27 t 22 200 Kč

nad 27 t do 29 t 28 200 Kč

nad 29 t do 32 t 33 300 Kč

nad 32 t do 36 t 39 300 Kč

nad 36 t 44 100 Kč


Silniční daň lze snížit v případech, kdy od první registrace neuběhlo více než 9 let:

 • sleva 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
 • sleva 40 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců
 • sleva 25 % po dobu následujících h 36 kalendářních měsíců

Silniční daň - jak a komu se platí

Silniční daň se platí formou zálohy. Ty se platí čtyřikrát do roka vždy k 15. dni v měsíci. Například za měsíce leden, únor a březen je nutné zálohu zaplatit do 15. dubna. Výjimkou jsou poslední měsíce, kdy se záloha platí pouze za říjen a listopad. Poté se provádí finální vyúčtování silniční daně.


 • I. čtvrtletí (leden, únor, březen) - do 15. dubna
 • II. čtvrtletí (duben, květen, červen) - do 15. července
 • III. čtvrtletí (červenec, srpen, září) - do 15. října
 • IV. čtvrtletí (říjen, listopad) - do 15. prosinec.


Zálohy lze zaplatit jednorázově (např. s první zálohou v dubnu). Daňové přiznání se podává do 31. ledna za předešlý rok. Nedoplatek vzniká většinou pouze za prosinec, kterého se zálohy už netýkají. Daňové přiznání k silniční dani se podává územnímu pracovišti krajského finančního úřadu příslušnému dle sídla firmy (místa pobytu). Lze ji uhradit bankovním převodem, což je nejjednodušší způsob, než poštovní poukázkou. Bankou finančního úřadu je Česká národní banka. Jednotlivé účty se liší podle kraje.


Kraj finančního úřadu a číslo účtu pro platbu silniční daně:

 • Hlavní město Praha - 748-77628031/0710
 • Středočeský kraj - 748-77628111/0710
 • Jihočeský kraj - 748-77627231/0710
 • Plzeňský kraj - 748-77627311/0710
 • Karlovarský kraj - 748-77629341/0710
 • Ústecký kraj - 748-77621411/0710
 • Liberecký kraj - 748-77628461/0710
 • Královéhradecký kraj - 748-77626511/0710
 • Pardubický kraj - 748-77622561/0710
 • Vysočina - 748-67626681/0710
 • Jihomoravský kraj - 748-77628621/0710
 • Olomoucký kraj - 748-47623811/0710
 • Moravskoslezský kraj - 748-77621761/0710
 • Zlínský kraj - 748-47620661/0710
 • Specializovaný finanční úřad - 748-77620021/0710Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.