Zálohy na silniční daň

Podnikání

Přidal panchytry, dne 25. 11. 2018,  0x


Každý, kdo používá vozidlo k podnikání a výdělku, je povinen platit silniční daň. Výše daně se odvíjí od objemu motoru a pohybuje se od 1 200 Kč až do 4 200 Kč za rok. Silniční daň se platí formou pravidelných čtvrtletních záloh. Jak přesně to chodí, se dočtete v našem článku. 


Pokud se vás týká platba silniční daně, musíte se nejprve zaregistrovat. Příslušný formulář najdete na webových stránkách finanční správy. Formulář je nutné vyplnit, podepsat a předat na finanční úřad. Můžete jej tam poslat poštou, prostřednictvím datové schránky nebo donést osobně. Finanční úřad vám poté zašle potvrzení a vyměří vám výši silniční daně.

Silniční daň - výpočet

Výše silniční daně se počítá odlišně u osobních a nákladních vozidel. U osobních vozidel je rozhodujícím kritériem objem motoru. U nákladních vozidel o výši silniční dani rozhoduje počet náprav a součet největších povolených hmotností na nápravy.


Aktuálně platné sazby silniční daně u osobních vozidel:

Objem motoru Roční sazba silniční daně
do 800 cm3 1 200 Kč
800 cm3 - 1250 cm3 1 800 Kč
1250 cm3 - 1500 cm3 2 400 Kč
1500 cm3 - 2000 cm3 3 000 Kč
2000 cm3 - 3000 cm3 3 600 Kč
nad 3000 cm3 4 200 Kč


Plátce silniční daně má možnost silniční daň zaplatit naráz při první platbě nebo prostřednictvím záloh, které se platí čtyřikrát do roka (duben, červenec, říjen, prosinec). 

Silniční daň - zálohy

Povinnost platit silniční daň vzniká v měsíci, ve kterém uživatel použil vůz k podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti. To znamená, že pokud uživatel začal používat vůz v průběhu rok, zaplatí poměrnou výši daně. Zálohy se platí vždy ke stejnému datu čtyřikrát do roka.


Termíny splatnosti záloh na silniční daň (může se lehce lišit v daném roce):

  • 15. dubna - záloha se platí za měsíce leden, únor a březen
  • 15. července - záloha se platí za měsíce duben, květen a červen
  • 15. října - záloha se platí za měsíce červenec, srpen a září
  • 15. prosince - záloha se platí pouze za říjen a listopad. Prosince se doplácí v rámci daňového přiznání za celý rok


Výše zálohy se počítá jednoduše. Celá částka se vydělí 12 (počet měsíců v roce) a poté se vynásobí počtem měsíců, za které se záloha platí. Pokud silniční daň činí například 1 800 Kč, pak v dubnu zaplatíte na záloze 450 Kč. Silniční daň nepředstavuje zejména pro drobné podnikatele žádnou velkou finanční zátěž pro podnikatele. Samozřejmě záleží na počtu aut a objemu jejich motorů.


Pokud podnikatele nechce hlídat termíny pro placení záloh na silniční daň, může ji zaplatit celou. V takovém případě se daň platí při první platbě v polovině dubna. Daňové přiznání je nutné podat vždy a to nejpozději do konce ledna následujícího roku.

Silniční daň - daňové přiznání

Každý plátce silniční daně je povinen podat daňové přiznání na příslušný finanční úřad dle trvalé adresy nebo sídla firmy. Daňové přiznání se podává zpětně za kalendářní rok do konce ledna (daňové přiznání za rok 2018 musí být podáno nejpozději do 31. ledna 2019).


Na portálu finančního úřadu je k dispozici příslušný formulář. Vyzvednout si jej můžete i osobně na úřadu. Formulář je nutné vyplnit a doručit na finanční úřad. Učinit tak můžete osobně nebo poštou. Plátci daně, kteří vlastní datovou schránku, musí daňové přiznání vyplnit a poslat prostřednictvím datové schránky. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta ve výši od 2 000 Kč.


Po podání daňového přiznání je plátce daně povinen uhradit nedoplatek na silniční dani. Ve většině případech se jedná pouze o doplacení prosince. Vznikne-li přeplatek, je plátci daně vrácen nebo použit v příštím roce.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.