Jak se vyhnout EET

Podnikání

Přidal kulicka, dne 24. 10. 2018,  0x

Jak se vyhnout EET

Co to vlastně EET (elektronická evidence tržeb) je? 

EET či jinak řečeno online registrace tržeb v ČR poměrně nový systém evidence tržeb, kdy jsou údaje o jednotlivých transakcích obchodníka posílány na státní správu online.

Tento systém se u nás postupně zavedl od roku 2016. Zdaleka však nejsme první. Od roku 2016 fungovala alespoň nějaká evidence tržeb v 15 zemích. Před námi jej zavedli mj. v Chorvatsku, Maďarsku či Slovinsku. Na Slovensku je tato online evidence také, avšak nepovinná.

V některých zemích už déle existuje offline evidence tržeb využívající registrační pokladny.

Jak elektronická evidence tržeb funguje?

Podnikatelé pro evidování tržeb potřebují zařízení s připojením k internetu a tiskárnu účtenek. Princip je jednoduchý, vy odešlete nezbytné údaje pro konkrétní účtenku a obratem vám z finančního úřadu přijdou zbývající údaje pro vydání této účtenky.

Zařízením může být např. osobní počítač, tablet nebo chytrý telefon – tedy nejen specializovaná zařízení. Software se pak dá najít placený i neplacený. Neplacený má jen základní funkce a drobným podnikatelům na začátek postačí.

Fyzické osoby si navíc mohou za účetní období, ve kterém zaevidovali první tržbu, odečíst až 5.000 Kč z daně z příjmu.

Co nespadá pod povinnou evidenci tržeb

Než se pustíte do samotného vyřizování všech náležitostí okolo EET, ujistěte se, že se vás povinnost vést EET vůbec týká.

Evidovanými tržbami nejsou tržby:

 • které se uskuteční do 10 dní po přidělení identifikačního čísla a před jeho přidělením
 • z poštovních služeb a služeb či zboží poskytovaných v přímé souvislosti s nimi
 • z pracovněprávního vztahu nebo obdobného vztahu
 • ze stravování a ubytování žáků a studentů poskytovaného školským zařízením, školou nebo vysokou školou
 • na palubě letadla
 • z osobní železniční dopravy
 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků
 • z prodeje zboží či služeb prostřednictvím automatů
 • z provozování toalet

Kromě výše zmíněných to jsou samozřejmě veškeré státní útvary, jako pošta, samosprávní územní celky, Česká národní banka, příspěvkové organizace, ale také banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a fondy, pojišťovny atd.

Jak se legálně vyhnout EET?

Vyhnout EET se jde jen těžko. Pokud dokážete šikovně využit mezí, které vám stanovuje zákon, máme pro vás několik málo možností:

 1. Udělejte ze svého podniku veřejně prospěšný subjekt
 2. Namísto hospody si pořiďte automaty na nápoje, sendviče apod.
 3. EET se netýká činností, které jsou již nějak regulovány, založte si tedy banku, penzijní fond nebo pojišťovnu

Jaké jsou nezákonné varianty vyhýbání se EET?

Důrazně nedoporučujeme a upozorňujeme, že se nevyplácí. Jedná se o nezákonné činnosti, za které vám hrozí pokuta. Otázkou pak není, jestli ji dostanete, ale pouze kdy.

Nezákonné varianty, které již někteří zkoušeli, jsou:

 • Podnikání načerno

Tedy bez živnostenského oprávnění - nebudete evidovat tržby. Jedná se o asi nejrizikovější variantu s vysokými pokutami. V případě podnikání ve větším rozsahu vám hrozí i roční vězení (mimo peněžitý trest).

Sečteno podtrženo se jedná o asi nejhloupější a nejrizikovější možnost – NEDOPORUČUJEME (ostatně jako všechny ostatní varianty nezákonného vyhýbání se EET)!

 • Používat dvě pokladny

Tímto se podnikatelé snažili skrývat část svých příjmů. Finanční správa to však odhalí díky tzv. křížové kontroly. Úředníci při ní porovnávají data nasbíraná napříč segmentem, ti, kdo výrazně vybočují, jsou pak považováni za podezřelé…

 • Předstírání výpadků internetu

Výpadky dat musí mít svůj důvod, a pokud by k nim docházelo jen u vás a u nikoho jiného v okolí, vzbudíte tím pozornost, kterou nechcete.

Kromě toho, že máte být on-line neustále, máte povinnost i při výpadcích internetu dané tržby zaevidovat do 48 hodin, takže se této povinnosti stejně nevyhnete…

 • Neziskovky, kluby či uzavřené spolky

Takto se mnozí snažili maskovat své podnikání. Na první pohled to vypadá jako lákavá varianta, ale uvědomte si, že úředníci vědí, na co se zaměřit a také znají zákon nejspíše mnohem lépe než vy. Budou tak vědět, na čem vás nachytat a jak na to přijít.

Již ani není úplně jednoduché se skrývat pod neziskovou organizaci, neboť jsou osvobozeny jen ty, které se nesoustřeďují na podnikatelskou činnost. Tedy osvobozeny nejsou např. čajovny, kavárny apod.

 • Phantomware

Podstata je si do poklady nainstalovat tzv. phantomware. To je hackerský program, který umí manipulovat s nahranými daty. Ten vám některé drahé odesílané položky nahradí levnějšími nebo namísto nich rovnou zaeviduje něco jiného.

Problém tkví v tom, že finanční úřad vás odhalí, jakmile si jakýkoliv zákazník či skrytá kontrola ověří tzv. FIK kód z účtenky, který musí souhlasit s daty odesílanými do systému finanční správy.

Nejčastější prohřešky podnikatelů, za které je pokutuje finanční správa

Výše pokut je značně proměnlivá, může to být od 100 Kč i přes 200.000 Kč. Průměrná pokuta je něco přes 15 tisíc korun. Maximální možná výše je pak 500 000 Kč. U prvního provinění jsou zpravidla mnohem nižší než u závažných opakovaných porušování nařízení.

Nejčastěji se pak jedná o:

 • Neodesílání dat na server finanční správy i přesto, že daný subjekt disponoval odpovídajícím pokladním systémem.
 • Nevydání účtenky zákazníkovi nebo vydání účtenky, na které chybí povinné údaje stanovené zákonem o evidenci tržeb.
 • Chybné umístění, popř. nevyvěšení, informačního oznámení o evidenci tržeb.

Pár rad závěrem, pokud se chcete vyhnout problémům

 1. Nespoléhejte se na to, že znáte všechny své zákazníky a že vás žádný neudá.
 2. Pokud dojde k výpadku internetu, držte se obvyklého postupu, nadále účtujte a odeslání dat proveďte ve stanovené době.
 3. Pokud by nastala jakákoliv nesrovnalost, bude-li třeba provést storno apod., ponechte si své doklady s vysvětlením pro případnou kontrolu.

EET nemusí být nutně překážka vašeho podnikání. Je to sice náklad, ale můžete si část této ceny odečíst z daní. Na druhou stranu vám může SW i pomoci např. s vyúčtováním denních tržeb, zamezení krádeží personálem aj.

Nehledě na to, zda jste odpůrci EET nebo jeho zastánci, je to povinnost stanovená zákonem a my se jím řídit musíme, proto z toho neučiňte nepříjemnou povinnost, ale hledejte přínosy a možnosti, jak z toho získat co nejvíce.

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.