Jak vytvořit dotazník

Podnikání

Přidal kulicka, dne 22. 07. 2018,  0x

Jak vytvořit dotazník

Potřebujete vytvořit svůj dotazník, ale nevíte, jak na to? V tomto článku bude probrána problematika od vytváření dotazníků přes zpracování odpovědí a vyhodnocení výsledků. 

Naučte se, jakým způsobem vytvořit vlastní dotazník – je to snazší než se zdá.

Co je to vlastně dotazník?

Dotazník je metoda sběru kvantitativních a někdy i kvalitativních dat. Můžete jej vytvořit v papírové i elektronické podobě. Dotazník lze sepsat online v prohlížeči, v textovém editoru nebo i postaru na papír. Dotazníkové šetření můžete využít k široké škále účelů, ať už pro průzkum spokojenosti zákazníků, hodnocení produktů, průzkum trhu nebo hodnocení motivace zaměstnanců aj.


Mimo dotazník existují i další možnosti sběru dat:

 • Studium objektivních materiálů (např. odborná literatura, výroční zprávy a jiné interní i externí dokumenty)
 • Rozhovor (skupinový či individuální, strukturovaný nebo nestrukturovaný, hloubkový…)
 • Pozorování (zúčastněné nebo nezúčastněné)
 • Experiment (pokus, který probíhá za řízených podmínek)
 • aj.

V závislosti na cílech a řešeném problému, může být efektivnější kombinace více výzkumných metod, zvažte i ty ostatní.

2 základní druhy dat:

 • Primární – budou získána nově pro účely konkrétního dotazníku.
 • Sekundární – již byla získána a zaznamenána pro účely jiného výzkumu, nicméně mohou být použity i pro ten současný.

Jak může probíhat dotazování?

Dotazování můžete provádět:

 • Písemně (online, papírově)
 • Telefonicky (mobil, PC)
 • Naživo (tzn. face to face dotazování)

Každá varianta má své specifické výhody a nevýhody. Nejdražší a časově nejnáročnější je ústní varianta. Naopak písemná je nejrychlejší a nejlevnější. Rozdílu je však více. Při ústním dotazování můžete nejvíce zkreslit odpovědi respondenta (například působením osobnosti tazatele). Na druhou stranu ústní interakce umožňuje nejpřesněji interpretovat odpovědi respondenta a dovysvětlit mu případné dotazy.

Kde vytvořit dotazník

Jak již bylo zmíněno výše, existuje několik možností, kde vytvářet dotazník. Každá má své specifické výhody a nevýhody. Popřemýšlejte vzhledem ke všem okolnostem, která z variant je pro vás nejlepší.

Dotazník lze získat:

 • V textovém editoru (například Word, Libre office atd.)
 • V online formuláři, do kterého jen vyplníte otázky a zbývající data
 • Využít služeb marketingových firem

V textovém editoru si můžete dotazník vytvořit sami, avšak po dotazování si jej musíte i sami vyhodnotit. Kromě vyšší časové náročnosti se ale jedná o nejlevnější variantu.

Online formuláře bývají placené, zato ale nabízí systém distribuce a mnoho dalších nástrojů ke zpracování výzkumných dat. Díky toho může být zpracování a vyhodnocení dotazníku pomocí online formuláře mnohem rychlejší. Nejdražší variantou je využití služeb marketingové agentury, která vám dotazník vypracuje dle vašeho zadání. Výsledky jejich šetření ale budou patrně nejkvalifikovanější a budou nejlépe odpovídat realitě. Pokud vám hodně záleží na relevantnosti výsledků, zvolte marketingovou agenturu.

Úvod dotazníku

Nemálo důležitou součástí dotazníku je jeho úvod. Nepodceňujte význam úvodu. Sice kvalitní úvod může znít jako banalita, ale plní řadu funkcí:

 • Informuje respondenta o účelu dotazníku, cílech apod.
 • Motivuje ho k vyplňování
 • Dává vám prostor mu za práci a čas poděkovat
 • Můžete zde sdělit, zda, nebo kdy se respondent dozví výsledky
 • Obsahuje instrukce k odpovídání otázek
 • Informuje, jak dlouho přibližně bude trvat vyplnění dotazníku

8 tipů na co si dát pozor při vytváření otázek:

 • Srozumitelnost
 • Přehlednost
 • Jednoznačnost otázek
 • Jednoduchost odpovědí
 • Dbejte na grafickou úpravu
 • Gramatická správnost
 • Správně seřaďte/seskupte otázky
 • Prvních pár otázek dejte spíše poutavé, jednodušší, aby se respondent mohl "rozehřát"

Tyto rady mějte vždy na paměti při vypracovávání nejen vašich otázek, ale i celého dotazníku. Neustále se snažte vžít do role respondenta, ptejte se sami sebe, jak otázku pochopí, jak by mohl odpovědět, jaké má otázka interpretace atd.

Typy výzkumných otázek

Základní typy otázek, které lze použít jsou:

 • Otevřené – lze na ně odpověď vlastními slovy
 • zavřené – mají výběr odpovědí, např. ano/spíše ano/spíše ne/ne nebo a) maliny, b) jablka, c) hrušky, d) jahody…
 • Polozavřené – obsahují uzavřené odpovědi a také volnou odpověď. Například Telefonicky/osobně/jinak

Mějte na paměti, že nejjednodušeji se vyhodnocují uzavřené otázky. U nich je ale velmi důležitá správná formulace, jinak z odpovědí nezískáte žádné relevantní výsledky, jelikož respondenta do jisté míry svazují v odpovídání.

U otevřených otázek musíte každou odpověď nejprve kvantifikovat a teprve poté můžete vyhodnocovat. Pokud chcete co nejrychleji vyhodnotit velké množství dotazníků, zvažte možnost nevyužít žádné otevřené otázky.

Další typy otázek jsou:

 • Likertova škála
 • Seznam položek k seřazení (např. Seřaďte podle významnosti následující položky.)
 • Výčet položek (např. Uveďte 3 nejčastější položky ve vašem nákupním košíku)
 • Dichotomické (ano/ne)
 • Matice otázek a odpovědí (na řádcích odpovědi, ve sloupcích možnosti odpovědí)

Příklady jak formulovat výzkumné otázky

Abyste dosáhli co nejvyšší návratnosti, znovu si připomeňte fakt, že dotazník připravujete pro respondenty. Přizpůsobte jim formulace otázek, úroveň požité slovní zásoby apod.

Ptejte se přímo – zapomeňte na příliš obecné otázky

    Správně: Jak by mohl fungovat náš obchod?

    Špatně: S čím jste nejvíce spokojeni při nakupování v našem obchodě?

Jednoznačné otázky

    Špatně: Co se vám nelíbilo a líbilo na našem obchodě? (a následuje výčet odpovědí)

    Správně: Ot. 1.: Líbilo se vám…

        Ot. 2. Nelíbilo se vám…

Používejte jen dostatečně známé termíny - s ohledem na vaše respondenty:

    Špatně: Má genotyp vliv na fenotyp?

    Dobře: Mají geny vliv na zevnějšek organismu?

Krátké a výstižné otázky:

    VELMI ŠPATNĚ: Jak jste se cítili v první polovině nákupu v našem nákupním centru Nákupmax na Nákupní ulici při nákupu v části s pečivem při projíždění okolo ostatních vozíku okolních nakupujících?

Na takhle dlouhé otázky vám nikdo odpovídat nebude nebo zvolí náhodnou možnost.

Slovníček pojmů

 • Hypotéza – předpoklad, který bude dotazováním potvrzen nebo vyvrácen.
 • Respondent – dotazovaný, účastník výzkumu odpovídající na otázky.
 • Návratnost dotazníku – poměr podaných a vyplněných dotazníků

Jedna rada závěrem

Identifikační údaje, tj. věk, pohlaví, vzdělání, bydliště atd., dávejte hned na začátek dotazníku. Pokud je respondent vyplní, zvyšuje to jeho motivaci k úplnému zodpovězení dotazníku, jelikož vyplňování již věnoval svůj čas a chce své dílo dokončit. Pokud by se cítil, že vyplnění už trvá dlouho, a na konci zahlédl mnoho identifikačních otázek, pravděpodobně se rozčílí a svou práci ukončí.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.