Jak získat živnostenský list ve 3 jednoduchých krocích

Podnikání

Přidal kulicka, dne 8. 08. 2018,  0x

Jak získat živnostenský list ve 3 jednoduchých krocích

Chcete podnikat a budete si vyřizovat živnostenský list? Pak jste tady správně! Tento praktický návod vás provede vším, co je potřeba vědět při zakládání živnosti.

Dozvíte se kolik peněz si připravit, jaké podmínky musíte splnit a hlavně, jaký je postup krok za krokem.


Než se dáte do zakládání

Nejprve si v klidu sedněte a porovnejte si mezi sebou podnikání na základě živnostenského oprávnění a podnikání jako společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Obě tyto právní formy mají své výhody i nevýhody. Stručně vám ukážeme ty nejvýznamnější z nich.


Výhody živnosti jsou:

 • Nižší daňové zatížení – a s.r.o. podléhá tzv. dvojímu zdanění. Jako fyzická osoba podléháte pouze 15% dani z příjmu. Naproti tomu v s.r.o. se nejprve zdaní 19 % výsledek hospodaření běžného roku a pak při vyplácení výdělku společníkům ještě jednou (15 % pro FO nebo 19 % pro PO).
 • Nižší administrativní náročnost – neplatí pro vás žádná minimálně jednou ročně svolávaná valná hromada a i samotné zakládání společnosti s ručením omezeným je o něco složitější a dražší.


S.r.o. má naopak navrch nad živností v:

 • Omezení ručení – zatímco jako FO podnikající na základě živnostenského oprávnění ručíte do výše celého svého majetku, s.r.o. ručí pouze do výše svého obchodního majetku. Přeloženo pro laiky, jen tím, co vlastní společnost a ne vším, co máte vy jako osoba.


Jste tedy pevně rozhodnutí pro založení živosti? Pak čtěte dále, nyní si povíme něco o tom, jaké jsou druhy živností

V závislosti na druhu živnosti se liší oprávnění a tím i povinnosti či náležitosti, které musíte dodržet při získávání živnostenského oprávnění. Ověřte si, o kterou živnost se jedná, abyste se vyhnuli zbytečné cestě na živnostenský úřad.

V českém zákoně se dočtete o těchto 4 druzích živností:

 • Volné
 • Řemeslné
 • Vázané
 • Koncesované

Jak bylo již napsáno, liší se především podmínkami získání tohoto oprávnění. Nejjednodušeji lze získat oprávnění k živnostem volným, naopak nejsložitější k získaní jsou živnosti koncesované.


Výše uvedené druhy živností se ještě dělí na ohlašovací a koncesované

U ohlašovacích živností stát nereguluje množství vydaných oprávnění. Stačí splnit všechny stanovené podmínky a případně je doložit (např. doklad o vzdělání či praxi). Živnostenský list potom získáte do 5 pracovních dnů po ohlášení.

O něco komplikovanější situace je u koncesovaných živností, kde potřebujete povolení (koncesi). Jedná se o takové služby, kdy má stát zájem cíleně regulovat množství subjektů nabízejících tyto služby či zboží. Po splnění všech podmínek a podání žádosti musíte počkat, zda vám stát koncesi udělí (může se taky stát, že ne). Sečteno podtrženo to znamená, že pouhé splnění všeobecných a zvláštních podmínek nemusí stačit!


Všeobecné podmínky provozování živnosti jsou:

 • Dosažení věku 18 let
 • Právní způsobilost
 • Právní bezúhonnost

Tyto podmínky musíte splnit vždy, u všech živností (proto název všeobecné).


Zvláštní podmínky provozování živnosti

Zvláštními podmínkami je myšlena odborná způsobilost k provozování živnosti, tedy minimální požadované vzdělání v oboru nebo praxe, někdy i obojí.

Konkrétní zvláštní podmínky se pro jednotlivé druhy živností liší.


Postup získání živnostenského listu jednoduše, stručně a jasně

Nejjednodušeji lez postup získání živnostenského oprávnění popsat takto:

 • Na živnostenském úřadě si ohlásíte živnost

 • Nahlásíte se u Správy sociálního zabezpečení

 • Jako poslední se nahlásíte u zdravotní pojišťovny


Postup zakládání živnosti krok za krokem – tentokrát trochu podrobněji

Stručně a jasně uvedený přehled máme, ale skutečnost je o něco komplikovanější. Podívejme se na postup ještě jednou a více dopodrobna:

 1. krok - ohlášení živnosti

Pomocí JRF (jednotného registračního formuláře) lze podat ohlášení živnosti:

 • Na živnostenském úřadě, který si vyberete, jak budete chtít

 • Elektronicky na stránkách úřadu


Dejte si pozor! Liší se JRF pro fyzické a právnické osoby. Mimo jiné se skrze JRF můžete přihlásit k placení dani z příjmu.

Doporučení: I když si vyberete osobní formu podání, doporučujeme vám si jej vyplnit online a vytisknout. Online formulář má v sobě zabudovanou řadu kontrolních algoritmů a kritérií, pod jejichž kontrolou váš dokument projde. I když tento systém není dokonalý, můžete se tak vyhnout řadě zbytečných chyb.

U živnosti volných získáte oprávnění provozovat živnost dnem ohlášení, pokud není uvedeno jinak, a do 5 pracovních dnů si budete moct vyzvednout svůj živnostenský list na úřadě. Tím vám bude přiděleno IČO (identifikační číslo).

Mimo JRF si před návštěvou tohoto úřadu připravte doklad totožnosti a 1000 Kč na správní poplatek. Dále si úřad sám obstará výpis z rejstříku trestů.

Doporučení: Zahrňte všechny činnosti, které se chystáte provozovat. Pokud jich totiž zahrnete více, nebude vás to stát o nic víc. Naopak každá změna, kdy byste přidávali další činnosti, by vás vyšla na dalších 500 Kč na poplatcích.


 1. krok - správa sociálního zabezpečení

U Správy sociálního zabezpečení jste povinni se zaregistrovat do 8 dnů ode dne vystavení živnostenského oprávnění – na to si dejte pozor, ať tuto lhůtu neprošvihnete! Na tomto úřadě získáte váš unikátní symbol a pokyny k placení měsíčních záloh na sociální a zdravotní zabezpečení.

Poznámka: Minimální výše měsíční zálohy je 2.189 korun pro rok 2018. V případě, že živnost vykonáváte jako vedlejší činnost, bude výše minimální zálohy jen 876 Kč.


 1. krok - Zdravotní pojišťovna

Nyní zbývá už jen poslední a oproti předchozím docela jednoduchý krok. Musíte ještě zajít na vámi libovolně vybranou zdravotní pojišťovnu, kde musíte nahlásit přechod na OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Tímto vám vzniká povinnost platit měsíční zálohy. Stejně jako u sociálního a zdravotního, tento krok musíte vykonat nejpozději do 8 dnů ode dne vystavení živnostenského oprávnění.

Zatímco výběr pojišťovny je na vás, výpočet výše zálohy nikoliv, přičemž minimální výše zálohy je pro rok 2018 stanovena na 2.024 Kč.


Kdo je odpovědný zástupce a k čemu byste jej mohli potřebovat?

Využijte odborného zástupce v případě, kdy vy sami nesplňujete některé podmínky pro získání živnostenského oprávnění. Jakmile nesplňujete potřebné vzdělání, praxi či nemáte odborné zkoušky, můžete si najít odborného zástupce. Ten se zaručí, že na vás bude dohlížet. Uvedeno téměř jako ze zákoníku: za řádný provoz a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.


Kdo může být odpovědný zástupce?

Odpovědným zástupcem se může stát jedině fyzická osoba, která s pověřením touto funkcí vyjádřila souhlas, je s vámi ve smluvním vztahu a musí se účastnit provozování vaší živnosti v potřebném rozsahu.


Kdo nemůže být odpovědný zástupce?

Pokud některou z výše uvedených a ostatních podmínek daná osoba nesplní, nemůže se stát vaším odpovědným zástupcem!
Tak jak to vidíte, který krok se vám jeví jako nejsložitější?

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.