Postup založení s.r.o. ve 4 jednoduchých krocích

Podnikání

Přidal kulicka, dne 31. 07. 2018,  0x

Postup založení s.r.o. ve 4 jednoduchých krocích

Chystáte se založit společnost s ručením omezeným, ale nevíte kudy kam? Jde vám z toho hlava kolem a nevíte ani, kde začít? Nezoufejte! Tento článek vás krok za krokem provede založením s.r.o. Mimo to vám přehledně ukážeme podstatné náležitosti každého kroku. Dozvíte se, kolik peněz byste si měli připravit, a jak dlouho to bude trvat. 

Společnost s ručením omezeným versus živnost

Než se dáte do samotného zakládání společnosti s ručením omezeným, ujistěte se, že znáte hlavní výhody i nevýhody s.r.o. oproti podnikání na základě živnostenského oprávnění. Budete si tak schopni vybrat pro vás nejvýhodnější právní formu podnikání a ušetříte si zbytečné náklady.

Hlavní výhody s.r.o. jsou:

 • Omezené ručení jen do výše obchodního majetku
 • Pouze 1 koruna minimálního základního kapitálu

Asi nejvýznamnější výhodou s.r.o. je omezené ručení. Zatímco jako živnostník ručíte celým svým majetkem, obchodní korporace ručí pouze do výše svého obchodního majetku. Znamená to, že jestli se zadluží FO, může přijít o celý svůj majetek. Naproti tomu PO přijde jen o majetek vlastněný touto právnickou osobou.

Jediná koruna základního kapitálu není nic, co by působilo důvěryhodně, nicméně zákon skutečně umožňuje založit společnost s ručením omezeným s libovolnou kladnou částkou, tj. 1 Kč a více.

Hlavní nevýhody s.r.o. jsou:

 • Dvojí zdanění
 • Náročnější administrativa

Přes nesporné výhody má s.r.o. i své nevýhody a ty nejsou nijak zanedbatelné, proto dávejte pozor. Už jste slyšeli o tzv. dvojím zdanění? Dvojí zdanění znamená, že výsledek hospodaření společnosti nejprve podléhá 19% dani z příjmu, a jakmile je vyplácen společníkovi, bude zdaněn podruhé (v případě FO 15 %, v případě PO 19 %).

Další nevýhodou je náročnější administrativní činnost, jedná se zejména o valnou hromadu, která musí být svolána minimálně jednou ročně, dále o něco komplikovanější proces zakládání společnosti aj.

Už jste se rozhodli?

Již jste zvážili výše uvedené a jiné relevantní aspekty obou právních forem podnikání a rozhodli jste se pro společnost s ručením omezeným? Pak si (v závislosti na výši základního kapitálu) na zakládání připravte přibližně 11.000 Kč a 20 dní. Lze to zvládnout i o něco rychleji, pokud již máte připraveny potřebné formuláře a můžete jít kdykoliv na příslušné úřady.

Nejjednodušeji lze proces založení s.r.o. popsat v následujících 4 krocích:

 1. Sepsaní společenské smlouvy
 2. Získání živnostenského oprávnění
 3. Založení bankovního účtu společnosti
 4. Zapsání do obchodního rejstříku


Než se pustíme dál, vysvětlíme si rozdíl mezi pojmy založení a vznik společnosti

Společnost se zakládá sepsáním společenské smlouvy. Není to skutečně nic víc, než oficiální sepsání onoho dokumentu (krok 1).

Naproti tomu společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku (krok 4).

A teď se na jednotlivé kroky podíváme poněkud podrobněji

Že to zní až moc jednoduše? To rozhodně! Není to až tak jednoduché. To bylo jen pro přehlednost, nicméně když víte jak na to, je to mnohem snazší, než se zdá. Pojďme si jednotlivé kroky probrat ještě jednou podrobněji a uvidíte, že to zvládnete.

Krok 1. Sepsaní společenské smlouvy

Již máte případné společníky a víte, jaký bude váš základní kapitál? Pak jako první krok sepište společenskou smlouvu či zakládací listinu (v případě jednoho zakladatele). Dále budete potřebovat čestná prohlášení jednatelů. Nejsnadnější je si najít vzor online a ten jen dopsat (obdobně postupujte i u dalších dokumentů).

Mějte na paměti, že smlouva a prohlášení musí být podepsány u notáře. Zde si připravte poplatek, který si stanoví podle výše základního kapitálu a 30 Kč na ověření každého podpisu.

Nezapomeňte udělat kopii každé listiny.

U notáře budete potřebovat:

 • Společenskou smlouvu
 • Prohlášení jednatelů
 • Přítomné všechny jednatele i společníky při podpisu
 • Průkazy totožnosti

Krok 2. Získání živnostenského oprávnění

Nyní si to namiřte na živnostenský úřad. Tady odevzdejte vyplněný jednotný registrační formulář (JRF). Ten si vyplňte online na stránkách úřadu. Počítač do jisté míry zkontroluje náležitosti dokumentu.

Dále zde budete potřebovat odpovědného zástupce k doložení odborné způsobilosti.

Společně s výše uvedeným si připravte:

 • Kopii společenské smlouvy
 • Právní důvod k užívání nemovitosti
 • Poplatek ve výši 1000 Kč

Jako právní důvod k užívání nemovitosti poslouží výpis z katastru nemovitostí nebo smlouva o pronájmu.

Pokud splníte všechny podmínky a náležitosti, do pěti dnů na adresu sídla obdržíte oficiální výpis z živnostenského rejstříku, tedy získáte živnostenské oprávnění.

To však k podnikání jako s.r.o. ještě nestačí!

Krok 3. Založení bankovního účtu společnosti

Nyní si před dalším krokem založte bankovní účet u vámi zvolené, libovolné banky. Důležité je, že po založení účtu mají společníci splnit svou vkladovou povinnost a ke slovu se dostává správce vkladu. Ideálně, pokud společníci splní celou svou vkladovou povinnost. U banky pak správce vkladu vyžádá potvrzení o složení dané peněžní částky (nezbytné k následujícímu kroku).

Krok 4. Zapsání do obchodního rejstříku

S online vyplněným a vytištěným formulářem podání do veřejného rejstříku, který opět podepíšete u notáře, společně se souhlasem o umístění sídla a s prohlášením správce vkladu (s potvrzením z banky jako přílohou), kterým dokazujete splnění vkladové povinnosti společníků, jděte na příslušný krajsky soud.

S formulářem podání do veřejného rejstříku budete potřebovat:

 • Souhlas s umístěním sídla (od vlastníka nemovitosti)
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Prohlášení správce vkladu (včetně potvrzení z banky)
 • Výpis z živnostenského rejstříku (dokládáte vlastnictví živnostenského oprávnění)

Nyní během několika málo dnů očekávejte písemnou výzvu k naskenování a zaslání společenské smlouvy, prohlášení jednatelů a nakonec i zaplacení poplatku ve výši 6.000 Kč.Nyní máte založenou svou vlastní společnost!

Pokud již chcete začít s podnikáním naplno, nezapomeňte na některé další náležitosti před zahájením činnosti. Jedná se například o podání přihlášky k registraci platby daní na daňovém úřadu, ke které musíte přiložit i smlouvu o založení vašeho firemního bankovního účtu.

Sice zakládání společnosti s ručením omezeným není úplně nejsnazší proces, ale s tímto návodem a nezbytným úsilím se vám jistě zdárně vydaří.

Máte-li zakládání s.r.o. za sebou, který krok se vám jeví jako nejsložitější? Napadá vás, jak celý postup v době počítačů a komunikačních technologií zjednodušit?

Pokud už podnikáte v kterémkoliv oboru, přejeme vám mnoho zdaru a ať se vám úspěšně naplní vaše cíle.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.