Změna sídla s.r.o. krok za krokem

Podnikání

Přidal simcasimca, dne 7. 09. 2018,  0x

Změna sídla s.r.o. krok za krokem

Žádná právnická osoba nemůže existovat bez sídla uvedeného v zakladatelském dokumentu. Sídlem se myslí jedna adresa, na níž daná společnost sídlí, kde má umístěnou správu, a kde ji může vyhledat veřejnost. Adresa musí obsahovat název města či obce, číslo domu (případně název ulice) a poštovní směrovací číslo. V případě změny sídla je důležité dodržet správný postup. 

Změnit sídlo není jen tak už jenom proto, že je zapsáno na všech možných úřadech státní správy, jako je finanční úřad, živnostenský úřad, sociální a zdravotní pojišťovna, obchodní rejstřík a další. Při změně sídla s.r.o. je nutné změnu provést správně. Sídlo může být pouze jedno, lze jej samozřejmě měnit během existence společnosti. O změně sídla smí rozhodnout právnická osoba, následuje skutečné přemístění a na konec je nutné oznámit změnu sídla s.r.o. všem příslušným orgánům. 

První krok: Provedení právního úkonu

Nejprve je nutné provést rozhodnutí o změna sídla v rámci společnosti. Dochází-li se změnou sídla i ke změně zakladatelského dokumentu, je vyžadován souhlas valné hromady nebo společníků s notářským zápisem. Nedochází-li ke změně zakladatelského dokumentu, postačí rozhodnutí statutárního orgánů bez notářského zápisu.

Pokud společnost nemovitost vlastní, je nutné doložit výpis z katastru. Pokud není společnost vlastníkem nemovitosti, v níž nahlašuje nové sídlo, je vyžadována nájemní smlouva a notářsky ověřený originál písemného souhlasu majitele nemovitosti. 

Druhý krok: Návrh na zápis změny v obchodním rejstříku

Ihned poté (bez zbytečného odkladu) je právnická osoba povinna podat návrh na zápis změny. Návrh musí obsahovat plnou adresu nového sídla a podává jej statutární orgán na příslušný rejstříkový soud. Změna sídla s.r.o. stojí 2 000 Kč.

Co vše musí obsahovat návrh: 

  • dokument o provedení právního úkonu (zápis)
  • nový zakladatelský dokument či stanovy, došlo-li k jejich změně
  • dokument prokazující právní nárok na užívání nového sídla (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí apod.)

Podmínky pro uznání sídla: 

  • Nové sídlo musí být viditelně označeno názvem a identifikačním číslem (IČO) společnosti
  • Nové sídlo musí mít vlastní poštovní schránku pro zajištění korespondenční dostupnosti společnosti
  • Na novém sídle musí být umožněn kontakt s veřejností a státními úřady

Změnu sídla s.r.o. je rejstříkový soud povinen schválit do 5 dní ode dne obdržení návrhu na změnu. Poté musí společnost adresu nového sídla nahlásit na živnostenském a finančním úřadě, na sociální a zdravotní pojišťovně a případně dalších úřadech. 

Třetí krok: Nahlášení změny na úřadech státní správy

Nové sídlo musí být nahlášeno nejen rejstříkovém soudu, ale u všech úřadu státní správy. Některé úřady tvrdí, že změna probíhá automaticky. Vždy se ale vyplatí po několika dnech zkontrolovat, zde změnu opravdu akceptovali a přijali.

Živnostenský úřad - změna by měla být provedena automaticky. Je doporučeno zajít na živnostenský úřad do 15 dní od provedení změny a ujistit se, že má živnostenský úřad správné údaje, případně doplnit další informace. 

Finanční úřad - změnu sídla společnosti nahlaste do 15 dní od dne provedení změny, kterou na místě doložíte výpisem z obchodního rejstříku (živnostenský list), ve kterém je uvedeno už nové sídlo. 

Sociální a zdravotní pojišťovna - informaci o změně stačí poslat prostřednictvím datové schránky. Doložit je třeba výpis z obchodního rejstříku s novým sídlem. Učinit tak musíte do 8 dní ode dne provedení změny. Platí v případě, že má společnost zaměstnance. 

NÁŠ TIP: Plánujete změnu firmy, ale nemáte na to čas? Využijte nabídky některé ze společností, které se změnou sídla zabývají jako profesionálové. Vše za vás zařídí a vy se tak můžete v klidu věnovat své obvyklé činnosti.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.